Leveringsvoorwaarden

Snelleverassortiment Argo Argo is het snelleverassortiment van Markant. Alle overeenkomsten worden afgesloten en alle leveringen geschieden dan ook op de Algemene Leveringsvoorwaarden van Markant. Zie hiervoor elders in deze Argo catalogus. Prijzen: Alle genoemde prijzen in deze Argo catalogus zijn adviesverkoopprijzen (excl. BTW) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze prijslijst is geldig van 01-01-2013 t/m 31-12-2013. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. Webshop: In 2013 is ons gehele assortiment voor u als partner online te bestellen via onze webshop. De webshop is te bereiken via shop.markantoffice.com. Voor het gebruik van de webshop dient u een klantnummer te hebben. Bij aanmelding als gebruiker op de webshop verkrijgt u een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Verdere aanwijzingen volgen via de site. Uw order komt direct bij Markant in het systeem en wordt door ons gecontroleerd. Een orderbevestiging volgt automatisch. Bezoek de volledige vernieuwde webshop van Markant op: shop.markantoffice.com Levertijden: Sinds 2012 werkt Markant met een snelleverprogramma (Argo) en projectmeubilair (Markant). De levertijd van het Argo assortiment is 10 werkdagen na schriftelijke opdracht en afhankelijk van beschikbaar materiaal op de datum van bestelling en tenzij anders vermeld in deze catalogus. ¬Indien het door omstandigheden noodzakelijk mocht zijn om onze levertijden aan te passen, krijgt u hiervan tijdig bericht. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze catalogus genoemde levertijden. Leveringsvoorwaarden Nederland: Orders met een netto waarde boven € 150,00 excl. BTW worden franco huis geleverd. Beneden deze grens wordt een bijdrage van € 19,50 berekend voor orderhandelingskosten. Onder leveringen verstaan wij: levering op het vaste land, begane grond, achter de eerste deur, gebaseerd op aflevering door één chauffeur. Voor overige leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Leverings voorwaarden elders in deze prijslijst. Orders worden, wanneer op voorraad, binnen tien werkdagen afgeleverd (op een paar uitzonderingen na). Elke werkdag wordt er in een ander postcodegebied in de Benelux geleverd (de zogenaamde standaard routedag). Levering buiten de standaard routedag is mogelijk, de kosten hiervan zijn op aanvraag. Wanneer mogelijk wordt er geleverd met een pakketdienst en dan zal de order binnen twee werkdagen worden geleverd. Voor leveringen buiten de Benelux wordt een toeslag berekend die afhankelijk is van het land en de transporteur. Speciale wensen zijn in overleg realiseerbaar. Delivery on time (DOT): Markant biedt de mogelijkheid om goederen voor een bepaalde tijd op een standaard routedag af te leveren. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden en voorwaarden van toepassing: • Levering vóór 9.00 uur: standaard leveringsvoorwaarden van toepassing plus een toeslag 5% van het netto orderbedrag; • Levering vóór 12.00 uur: standaard leveringsvoorwaarden van toepassing plus een toeslag 3% van het netto orderbedrag; • Levering vóór 17.00 uur: standaard leveringsvoorwaarden van toepassing. Afhalen van goederen: Goederen afhalen is mogelijk tussen 08.00 - 16.00 uur. Wij verzoeken u dit vooraf telefonisch dan wel schriftelijk kenbaar te maken bij de afdeling Sales Support: 030 - 693 69 69. U wordt verzocht de gewenste afhaaldatum en dagdeel duidelijk op te geven. Bij het afhalen van goederen is na het verladen geen reclamatie meer mogelijk. De controle dient derhalve ter plekke bij het afhalen plaats te vinden. Goederen die niet volgens afspraak afgehaald worden, zullen volgens de normale routing verstuurd worden. Betalingsvoorwaarden: De betalingstermijn is, na goedkeuring, strikt 30 dagen netto na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij opdrachten boven € 12.500 netto (excl. BTW) geldt de volgende betalingsregeling: • Betaling bij opdrachtbevestiging 30%; • Twee weken (10 werkdagen) vóór aflevering 40%; • Het restantbedrag binnen 30 dagen na levering goederen. Bovenstaande percentages worden berekend op basis van de initiële orderbevestiging. Eventuele wijzigingen in de order worden doorberekend met het restantbedrag. Kredietruimte voor klanten: Orders worden in principe alleen uitgeleverd indien de dan openstaande orderbedragen en openstaande fakturen gezamenlijk de individuele kredietruimte dan wel krediettermijn niet overschrijden. Deze limieten worden bepaald met behulp van kredietinformatie en het betalingsgedrag vanuit het verleden. Klanten die informatie wensen over hun kredietfaciliteiten kunnen contact opnemen met de afdeling debiteurenbeheer. Reclamatie van goederen: Reclamatie ter zake van zichtbare gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk of per fax/e-mail binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen kenbaar worden gemaakt. Reclamatie ter zake van niet zichtbare gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk of per fax/e-mail binnen 8 werkdagen na het verstrijken van in de Argo catalogus vermelde garantie termijnen kenbaar worden gemaakt. Geringe afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of eindafwerking zijn geen grond voor reclamatie. Niet-voorraad houdende producten worden niet retour genomen. Retourzendingen kan Markant alleen accepteren, indien deze voorzien zijn van een door Markant afgegeven creditordernummer, afgegeven op basis van de originele factuur, en een degelijke verpakking. Goederen moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de retourbevestiging, ontvangen zijn door Markant. Indien de goederen niet zijn verpakt houdt Markant zich het recht voor om extra creditering en/of verpakkingskosten in rekening te brengen. De goederen kunnen verzonden worden naar het volgende adres: Markant Services • Montageweg 15 • 3433 NT Nieuwegein Indien overeengekomen wordt dat Markant zorg draagt voor het ophalen van de goederen dient u de retourbevestiging getekend 46 retour te zenden naar de afdeling Sales Support, waarmee u aangeeft dat de goederen klaar staan. Staan de goederen niet klaar op aangegeven dag, dan wordt € 19,50 in rekening gebracht voor het tevergeefs plannen en laten rijden van de vrachtwagen. Garantie en Reparaties: Producten die tijdens de in de Markant prijslijst vermelde garantietermijnen defect raken wegens een fabricagefout, worden kosteloos hersteld. Markant draagt zorg voor het herstellen van het defecte product op het afleveradres bij de eindgebruiker of dealer. Wanneer het product niet op het afleveradres kan worden hersteld zal Markant zorgen voor het transport van en naar het afleveradres. Dit geldt voor leveringen in de Benelux exclusief de eilanden. Bij leveringen buiten de Benelux en de eilanden zal het bewuste product aangeboden moeten worden aan Markant Services in Nieuwegein. De kosten voor het transporteren naar Markant Services zijn voor rekening voor de gefactureerde. Goederen dienen altijd degelijk verpakt te zijn en worden op onze kosten na herstel retour gezonden naar de dealer of eindgebruiker.Markant Services beoordeelt, eventueel in samenspraak met productmanagement, of de garantieclaim terecht is. Hierin is de originele aankoopnota van het product XT Screen

Leveringsvoorwaarden

Scoor meer met een web winkel in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden whitepapers online.

Werkplekwijzer.nl Living Office 2013 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication