Leveringsvoorwaarden

van essentieel belang. Indien geen originele aankoopnota (met daarop vermeld: aankoopdatum, product, merk, model en serienummer indien van toepassing) kan worden overlegd, wordt de garantieclaim niet gehonoreerd. Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn worden er per voorval voorrijkosten en op nacalculatie arbeidsloon en onderdelen in rekening gebracht. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: • De niet-inachtneming door eindgebruiker of dealer van bediening en/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik; • Normale slijtage; • Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever; • In overleg met de eindgebruiker of dealer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; • Materialen of zaken, die door de eindgebruiker of dealer aan Markant ter bewerking zijn verstrekt; • Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de eindgebruiker of dealer toegepast, als mede van, door of namens de eindgebruiker of dealer aangeleverde materialen en zaken; • Door Markant van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de Markant heeft verstrekt. Annulering en wijziging bestellingen: Annulering van een bestelling (dus voordat deze is uitgeleverd) door opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk! Indien de opdrachtgever een bestelling niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de volgende voorwaarden: • De opdrachtgever is binnen 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging 20% van het netto factuurbedrag verschuldigd als annuleringskosten (met een minimum van € 19,50); • De opdrachtgever is na 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging 35% van het netto factuurbedrag verschuldigd als annuleringskosten. Markant heeft op dat moment de gehele order in bestelling gezet bij de leveranciers (met een minimum van € 19,50); • Bij het wijzigen van de leverdatum worden opslagkosten in rekening gebracht. Zie hiervoor de Inhuisvoorwaarden. Crediteringskosten: Retourzendingen en crediteringen worden alleen geaccepteerd indien Markant zich vooraf met de terugzending akkoord heeft verklaard en terugzending franco geschiedt. Bij creditering worden 35% kosten over het netto-factuurbedrag in rekening gebracht (met een minimum van € 19,50). Dit is slechts een bijdrage in de werkelijke kosten, bestemd voor de administratieve-, logistieke- en controlekosten. Retourzendingen die door Markant gehaald worden, zullen extra belast worden met een minimum van € 19,50. Goederen dienen in een originele verpakking retour gezonden te worden. Indien goederen opnieuw verpakt moeten worden, omdat er een adequate verpakking ontbreekt, zullen wij minimaal € 19,50 voor verpakkingskosten in rekening brengen. Aanvullende dienstverlening door Markant: • Inhuizen en montage Markant: € 39,50 per uur Artikelnummer (per kwartier): 99201201 Er wordt gerekend in eenheden van een kwartier met een minimum van een half uur. • Reiskosten worden berekend op basis van afstand af magazijn Nieuwegein en reistijd. € 0,39 per km - € 39,50 per uur Bovenstaande bedragen omvatten alleen het arbeidsloon van de Markant medewerkers. Benodigde artikelen en materialen worden altijd achteraf gefactureerd. Milieu: Markant geeft zich terdege rekenschap van het belang van het behouden van een leefbaar milieu, in het heden en voor toekomstige generaties. Belangrijke richtlijnen in de beleidsbepaling omtrent de gehele cyclus van ontwerp, productie, verkoop en product lifecycle zijn het verantwoordelijk omgaan met grondstoffen, bronnen en afval en waar mogelijk hergebruik van materialen en hergebruik van eigen producten en componenten te faciliteren. Een groot deel van het Markant assortiment is te recyclen – bij de stalen en aluminium meubelframes geldt dit voor meer dan 95%. Daar waar mogelijk wordt bij productie ontstaan restmateriaal ingezet in de productie van andere producten. 47 Montagetarief stoelen: Alle bureaustoelen worden standaard ongemonteerd geleverd om transportkosten te besparen en beschadigingen te voorkomen. Wilt u de bureaustoelen gemonteerd aangeleverd krijgen, dan gelden daarvoor de volgende tarieven, als bijdrage in arbeidsloon en extra transportkosten: • Per stoel: € 9,00 netto • Artikelnummer (per stoel): 99201600 • Per stoel inclusief armleggers: € 12,00 netto • Artikelnummer (per stoel): 99201700 Inhuizen en montage van meubilair: De kosten van inhuizingen en meubelmontage zijn gebaseerd op hieronder genoemde inhuisvoorwaarden: • 5% van het bruto orderbedrag voor orders tot € 12.500 netto inkoop dealer, met een minimum van € 150. • 4% van het bruto orderbedrag voor orders boven € 12.500 netto inkoop dealer. • 3,75% van het bruto orderbedrag voor orders boven € 25.000 netto inkoop dealer. Voor verticaal transport geldt een toeslag van 1% van het bruto orderbedrag per etage. Indien de betreffende etage met een geschikte lift bereikt kan worden, bedraagt de toeslag 1%, ongeacht het aantal etages. Inhuisvoorwaarden: • Om misverstanden te voorkomen, zijn inhuizingen en meubel montage-opdrachten uitsluitend mogelijk met een volledig ingevuld inhuisformulier (deze kunt u vinden op de website www.markantoffice.com). • Gebaseerd op vooraf toegezonden projecttekeningen met correcte maten/afmetingen en een inhuisformulier. • Normaal verharde aanvoerweg/bestrating. • In te richten ruimten dienen droog en veegschoon te zijn. • Een lift die ruim genoeg is voor inhuizen. • Indien extra inhuismaterieel benodigd is, worden deze kosten doorberekend (bijvoorbeeld kraanwagen voor inhuizen via een raam of een zgn. ‘traploper’). Indien bij inhuizing blijkt dat extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, of dat er vertraging bij inhuizen ontstaat buiten schuld van Markant, of dat inhuisformulieren niet kloppen etc., dan wordt dit in rekening gebracht op basis van nacalculatie tegen het algemene uurtarief. Een reeds geplande inhuisdatum kan tot 10 werkdagen voor aanvang zonder doorberekening van inhuiskosten worden uitgesteld. Voor de opslag van de goederen worden er kosten berekend à 3% van de netto order per maand, met een minimum van één maand. Wanneer de order binnen 10 werkdagen voor de geplande inhuisdatum wordt uitgesteld wordt 100% van de inhuiskosten doorberekend. Daarnaast wordt er voor de opslag van de goederen kosten berekend à 3% van de netto order per maand, met een minimum van één maand. Onderdelen:Onderdelen voor kantoormeubilair, stoelen en accessoires van het actuele assortiment zijn op bestelling leverbaar. De levering is franco huis bij een waarde van minimaal € 150,00 netto. Beneden deze grens wordt € 19,50 berekend als bijdrage in orderhandelingskosten Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Interactieve etijdschrift, deze PDF of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van internet tijdschriften.

Werkplekwijzer.nl Living Office 2013 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication